Haarlem, the Netherlands
+31 (0)23 208 40 13
info@dermatools.nl

Algemene – Voorwaarden Dermacademy & Winkel

Leverancier van High-end praktijk apparatuur & Beauty producten.

Opleiding of Cursus annuleren

Alle trainingen zijn in samenwerking met Dermacademy ( voormalig TLS ACADEMY ) Haarlem, bij een aanmelding voor een training ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Dermatools Academy brengt het aanbod uit d.m.v. een officiële offerte of per mail.
 2. Dermatools doet geen aanbod via WhatsApp of mail, bij akkoord verwachten wij een getekende offerte terug anders is deze niet geldig.
 3. Het aanbod van cursussen vermeldt in ieder geval in een duidelijke en begrijpelijke wijze vooraf de cursus de volgende gegevens:
  • De duur van de opleiding of cursus
  • De dagen en de tijden waarop de training plaats zal vinden;
  • De prijs, exclusief of inclusief bijkomende onderwijsmaterialen;
  • De toelatingseisen om  deel te mogen nemen aan de cursus;
  • Al deze informatie wordt afgestemd met de cursist

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Dermatools en de cursist komt tot stand door ontvangst van het inschrijfformulier of bevestiging middels offerte ( getekend ) dat door de cursist via e-mail wordt toegestuurd.
 2. Na de totstandkoming van de opdrachtovereenkomst en ontvangst van de bijbehorende betaling van het cursusgeld ontvangt de cursist een bevestiging van de betaling op het opgegeven e-mailadres.
 3. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot onderwijs worden beantwoord binnen een periode van 4 weken. Bij het indienen van een schriftelijke vraag per email of het contact formulier ontvangt u een ontvangst bevestiging per email.

Artikel 3 – Annulering van de opleiding door cursist

 1. De Cursist heeft na het insturen van de getekende offerte of schriftelijk akkoord geen recht op ontbinding opdrachtovereenkomst.
 2. Annulering van de Opleiding dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 3. Indien de cursus binnen veertien kalenderdagen na het tot stand komen van de overeenkomst aanvangt, doet de cursist afstand van het wettelijke herroepingsrecht van veertien kalenderdagen. 
 4. In het geval van annulering en/of tussentijdse beëindiging van de cursus dient het volledige bedrag van de cursus te worden voldaan. De cursist heeft geen recht op terugbetaling van het bedrag.
 5. Indien de cursist handelt in uitoefening van of voor een bedrijf is deze bij annulering gehouden het volledige voor de cursus overeengekomen bedrag aan DT  te voldoen, zo ook eventueel gemaakte extra kosten te betalen.
 6. Indien de cursist na de annulering of tussentijdse beëindiging van de cursus met een door The Laser Studio – Academy, goedgekeurde reden, de cursus wil hervatten, zal DT 60% korting geven aan de cursist. De Cursist kan de cursus hervatten waar deze voorheen  gebleven was voor annulering en/of tussentijdse beëindiging. De nieuwe inschrijving dient echter wel bij TLS – Academy te zijn ontvangen  binnen een half jaar na de annulering of beëindiging van de cursus.

Artikel 4 – Wijziging en annulering van de overeenkomst door Dermatools – TLS Academy

 1. Dermatools of de – Academy heeft het recht het tijdstip of de datum van de cursus  te wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden of het uitvallen van een docente. Een nieuwe datum wordt in overleg aangeboden.

Artikel 5 – Prijs

 1. De kosten van de Opleidingen staan vermeld op de Website van de academie.
 2. Dermatools of de – Academy is niet aansprakelijk voor drukfouten of wijzigingen in het Aanbod. 
 3. Reiskosten en locatie toeslag, indien training op locatie. De prijzen hiervan zijn afhankelijk van de dag en afstand.

Artikel 6 – Betaling

 1. De Cursist dient bij een inschrijving en na ontvangst factuur het volledige Cursusgeld of een aanbetaling na overleg met DT of de academy tegelijkertijd met de  inschrijving te voldoen mits anders overeengekomen.
 2. Aanbetaling kan geschiede per bankoverschrijving. Het aanbetalingsbedrag mag in dat geval worden overgemaakt naar rekeningnummer (IBAN): IBAN: NL89 INGB 0634 7643 81 t.n.v. Dermatools NL BV ( altijd onder vermelding van factuur nummer of andere referentie )
 3. De cursist kan geen enkel recht ontlenen aangaande de inschrijving indien de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden.
 4. Betaling van het gehele cursusgeld dient zonder enige aftrek, korting en/of verrekening plaats te vinden, binnen het aangegeven termijn vermeld op factuur. 
 5. Betaling in termijnen is mogelijk bij een cursus. Betaling in termijnen dient direct met de inschrijving te worden aangegeven. Indien de cursist hier nadien voor  wil kiezen voor een betalingsregeling, dient dit direct bij inschrijving kenbaar te worden gemaakt. Indien er goedkeuring wordt verleend, rekenen wij bij betaling in termijnen geen rente over het totale cursusbedrag.
 6. Indien het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan is The Laser Studio – Academy gerechtigd boven op het verschuldigd cursusgeld, ook de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en de administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.

Artikel 7 – Planning en Opleidingsinformatie

 1. Dermatools – Academy zal de cursist inplannen waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de cursist. Indien wordt afgeweken van de door de cursist door gegeven  beschikbaarheid, wordt de cursist op de hoogte gesteld van een andere ingepland dag. is gerechtigd om een andere Startdatum aan te bieden wegens onvoorziene omstandigheden en/of overmacht, zonder dat de cursist gerechtigd is de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. De cursist maakt evenmin aanspraak op enige vergoeding schade.
 2. Dermatools – Academy zal in bijzondere situaties op het verzoek van de Cursist, een cursus verzetten naar een andere datum of wijzigen naar een andere cursus.  
 3. Bij annulering door cursist of aanvrager kan na akkoord te hebben gegeven en het ontvangen van de factuur. Kan er per hoge uitzondering in sommige gevallen met toestemming van de Academy alsnog een annulering van de gekozen cursus plaatsvinden. Wij brengen in dit geval altijd annuleringskosten van 20% van de totaal factuur in rekening.

Artikel 8 – Opleiding

 1. .De cursist dient op tijd bij de cursus aanwezig te zijn. Indien deze later moet aanvangen is Dermatools – Academy gerechtigd om deelname van de cursist  te weigeren. Weigering van een cursusdag geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. Dermatools – Academy informeert de cursist schriftelijk over de gemiste cursusdag en de consequenties hiervan.
 2. Bij ziekte en/of verhindering is het verplicht zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor aanvang van de cursus Dermatools – Academy schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Bij het niet op komen dagen tijdens de cursus  wordt geen cursusgeld, of delen ervan gerestitueerd.
 4. Bij ziekte en/of verhindering van een docente zal Dermatools – Academy voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Dermatools – Academy de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe datum komen waarop de cursus alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het cursusgeld.
 5. Oefenmodellen: De Cursist dient zelf oefenmodellen mee te nemen naar de cursus. De Cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het organiseren van geschikte modellen en Dermatools – Academy kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan. Zijn er geen modellen beschikbaar op de cursus dag kan de cursus niet op een andere dag vrijblijvend plaatsvinden zonder toestemming of overleg met de academy.
 6. De Academy en onze vertegenwoordigers zijn nooit en onder geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade en of letselschade aangebracht door deelnemers/cursisten van onze opleidingen of cursus aan derden.

8.1 Studie begeleiding

De Academy is altijd bereikbaar voor vragen per email of het contact formulier op de website.

Op de laatste dag van de training vragen wij u een docenten /cursus evaluatie invullen, u ontvangt dit formulier aan het einde van elke trainingsdag. Wij horen graag uw ervaringen met ons trainingscentrum en eventuele verbeter punten.

De meeste trainingen worden 1 op 1 gegeven, in sommige gevallen bij veel aanmeldingen of meerdere deelnemers uit hetzelfde bedrijf, hanteren wij een maximaal aantal van 3 deelnemers.

8.2 Geheimhouding

Alle informatie verstrekt door deelnemers of klanten is vertrouwelijk voor ons instituut, onze medewerkers en docenten. Deze informatie zullen wij nimmer delen met derde partijen.

Artikel 9 – Apparatuur en garantie en achteraf advies

 1. Op al ons apparatuur zit minimaal 12 maanden garantie met uitzondering van alle losse onderdelen en spare-parts, mocht de aangeschafte machine om welke reden dan ook niet juist functioneren kunt u voor een gunstig tarief een leen machine bij ons huren, vraag naar de voorwaarden bij een van onze medewerkers. Zo kunt u doorgaan met behandelen als de machine gerepareerd wordt of als er onderhoud wordt verricht. Alle schade ontstaan door gebruik, of ongelukken aan producten of apparatuur vallen niet onder de garantie.

2. Retourneren en ruilen cursus apparatuur

Het is niet mogelijk om na je cursus de apparatuur en producten te ruilen of te retourneren.

3. Na trainingen inclusief apparatuur heb je de mogelijkheid om achteraf advies te vragen tot 3 maanden na je trainingsdatum. Boek je een losse training zonder apparatuur heb je helaas geen recht op achteraf advies van de docenten.

Verzending & Retour

Wij streven ernaar producten binnen 3 tot 5 werkdagen te versturen, producten worden enkel verstuurd als de betaling voltooid is.

In geval van een bestelling op de webshop kunt u de artikelen die buiten onze hygiëne producten vallen binnen 14 dagen ruilen of retourneren. De retour kosten zijn voor rekening van de klant.

U ontvangt het aankoop bedrag als een tegoed op uw account, wij geven geen geld terug.

Wij hanteren altijd een handling fee, (administratie kosten) op bestellingen van : €12.50,- bij annulering of retour van producten worden deze kosten niet terug betaald als credit en in mindering gebracht bij het totaal bedrag.

Een aantal van onze machines worden in een bescherm kist geleverd, het kan zijn dat de kist beschadigd raakt bij het transport. De kist dient om de machine te beschermen, beschadigingen aan de kist of verpakking vallen niet onder de garantie van de machine. De kist is immers om het apparatuur te beschermen, de kist mag u na levering zelf houden of weggooien. De kist is een extra gratis service van ons om het apparatuur zo veilig mogelijk naar u te vervoeren. Wij adviseren om de bescherm kist te bewaren mocht er ooit onderhoud of retour nodig zijn, is het veilig om de machine te vervoeren in de bijgeleverde kist.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Wat jammer! Stuur uw klacht naar info@dermatools.nl, u ontvangt binnen 3 werkdagen ontvangstbevestiging.

De klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard een duur van 5 jaar.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld, mocht er meer tijd nodig zijn dan laten wij u dit weten. Een geven wij een indicatie van wanneer wij uitsluitsel te kunnen denken te geven.

Mocht u het niet eens zijn met de door ons aangeboden oplossing, dan kunt u in beroep gaan bij Y. Gumus info@masstherapy.nl.

Het oordeel van Y. Gumus is voor Dermatools NL bindend.

Al onze producten zijn hygiëne gevoelig, producten zoals Huidmarkers, Fillers, naaldmodules, vloeistoffen cosmetica en hygiëne producten kunnen niet worden geretourneerd.

Met het tekenen voor akkoord van de door ons verstuurde offerte aan uw bedrijf of het aanschaffen van een product in onze webshop ga je automatisch akkoord met al Algemene voorwaarden.

Al het lesmateriaal en de COPYRIGHT van de informatie op onze website en in deze catalogus berust bij Dermatools Nl BV. Het is niet toegestaan deze te kopiëren over te nemen of te vermenigvuldigen.

error: Content is protected !!