Haarlem, the Netherlands
+31 (0)23 208 40 13
info@dermatools.nl

Algemene – Voorwaarden Dermacademy & Winkel

Leverancier van High-end praktijk apparatuur & Beauty producten.

Algemene Voorwaarden Dermatools NL BV

Alle trainingen worden in samenwerking met Dermacademy (voormalig TLS ACADEMY) in Haarlem verzorgd. Bij aanmelding voor een training of de aanschaf van een product stemt u automatisch in met de onderstaande voorwaarden, die tevens vermeld zijn op onze website www.dermatools.nl.

Artikel 1 – Algemeen

Dermatools Academy brengt het aanbod uit middels een officiële offerte of per e-mail. Aanbiedingen vinden niet plaats via WhatsApp of e-mail; bij akkoord verwachten wij een getekende offerte terug of een schriftelijk akkoord. Het aanbod van cursussen vermeldt in ieder geval op een duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 • De duur van de opleiding of cursus
 • De dagen en tijden van de training
 • De prijs, exclusief of inclusief bijkomende onderwijsmaterialen
 • De toelatingseisen om deel te mogen nemen
 • Alle informatie wordt afgestemd met de cursist.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Dermatools en de cursist komt tot stand door ontvangst van het inschrijfformulier of bevestiging middels een getekende offerte via e-mail. Na ontvangst van de betaling ontvangt de cursist een bevestiging van de betaling op het opgegeven e-mailadres. Vragen van administratieve aard worden binnen 4 weken beantwoord.

Artikel 3 – Annulering van de opleiding door cursist

Na het insturen van de getekende offerte of schriftelijk akkoord heeft de cursist geen recht op ontbinding van de opdrachtovereenkomst. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij annulering en/of tussentijdse beëindiging van de cursus dient het volledige bedrag te worden voldaan, zonder recht op terugbetaling.

Indien de cursist na annulering met een door Dermacademy goedgekeurde reden de cursus wil hervatten, krijgt de cursist 60% korting. De nieuwe inschrijving moet echter binnen een half jaar na annulering plaatsvinden.

Artikel 4 – Wijziging en annulering van de overeenkomst door Dermatools – Dermacademy

Dermatools of Dermacademy heeft het recht het tijdstip of de datum van de cursus te wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden of het uitvallen van een docent. Een nieuwe datum wordt in overleg aangeboden.

Artikel 5 – Prijs

De kosten van de opleidingen staan vermeld op de website van de academie. Dermatools of de Academy is niet aansprakelijk voor drukfouten of wijzigingen in het aanbod.

Artikel 6 – Betaling

Bij inschrijving dient de cursist na ontvangst van de factuur het volledige cursusgeld of een aanbetaling te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Betaling in termijnen dient bij inschrijving kenbaar te worden gemaakt. Bij niet-tijdige betaling is Dermacademy gerechtigd bovenop het cursusgeld ook wettelijke rente, incassokosten en administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 7 – Planning en Opleidingsinformatie

Dermatools – Academy plant de cursist in rekening houdend met diens beschikbaarheid. Bij wijzigingen in beschikbaarheid wordt de cursist op de hoogte gesteld. Dermatools – Academy behoudt zich het recht voor om de startdatum aan te passen wegens onvoorziene omstandigheden, zonder dat de cursist het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.

In bijzondere situaties kan Dermatools – Academy op verzoek van de cursist een cursus verzetten of wijzigen naar een andere datum.

Bij annulering door de cursist kunnen, na akkoord en ontvangst van de factuur, in sommige gevallen annuleringskosten van 20% van het totale factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Het auteursrecht van al het lesmateriaal en de informatie en foto’s op onze website en kanalen berust bij Dermatools NL BV. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, over te nemen of te vermenigvuldigen.

Artikel 8 – Opleiding

De cursist dient op tijd aanwezig te zijn bij de cursus. Bij te laat arriveren kan Dermatools – Academy deelname weigeren zonder recht op terugbetaling. Bij ziekte of verhindering dient de cursist Dermatools – Academy hiervan voor aanvang van de cursus schriftelijk op de hoogte te stellen. Niet-verschijnen tijdens de cursus geeft geen recht op terugbetaling.

Bij ziekte of verhindering van een docent zal Dermatools – Academy indien mogelijk voor vervanging zorgen. Bij geen vervanging zal de cursist zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld en een nieuwe datum worden aangeboden. In dat geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van schade of terugbetaling van het cursusgeld.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van oefenmodellen. Dermatools – Academy is niet aansprakelijk voor het ontbreken van modellen. In geval van annulering zonder beschikbare modellen, kan de cursus niet op een andere dag plaatsvinden zonder toestemming van de academy.

Studiebegeleiding:

 • De Academy is bereikbaar voor vragen per e-mail of het contactformulier op de website.
 • Op de laatste dag van de training wordt gevraagd een docenten/cursusevaluatie in te vullen.
 • De meeste trainingen worden 1 op 1 gegeven; in sommige gevallen bij veel aanmeldingen of meerdere deelnemers uit hetzelfde bedrijf, hanteren wij een maximaal aantal van 3 deelnemers.

Geheimhouding:

 • Alle informatie verstrekt door deelnemers of klanten is vertrouwelijk voor het instituut, de medewerkers en docenten. Deze informatie wordt nooit gedeeld met derde partijen.
 • Het auteursrecht van al het lesmateriaal en de informatie en foto’s op onze website en kanalen berust bij Dermatools NL BV. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, over te nemen of te vermenigvuldigen.

Artikel 9 – Apparatuur & Garantie

 1. Garantie:
  • Al onze apparatuur heeft minimaal 12 maanden fabrieksgarantie, met uitzondering van losse onderdelen zoals handstukken, opzetstukken, voetpedalen, voedingskabels, lampen, externe pompsystemen en transportkisten.
  • Zelfreparatie, veranderingen of opening van apparatuur vervalt de garantie onmiddellijk.
 2. Leenapparatuur:
  • Bij problemen met de aangeschafte machine kan in sommige gevallen tegen een gunstig tarief leenapparatuur worden gehuurd. Voorwaarden zijn opvraagbaar bij onze medewerkers. Dit stelt u in staat door te gaan met behandelingen tijdens reparatie of onderhoud.
 3. Aansprakelijkheid en Borg:
  • Dermatools NL BV is niet verplicht om leenapparatuur beschikbaar te stellen tijdens onderhoud of reparatie. Dit is een aanvullende service, indien beschikbaar en na overleg.
  • De klant draagt 100% aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor garantie en geleende apparatuur. Een vooraf schriftelijk overeengekomen borg wordt altijd betaald.
  • De klant is verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot levering en (de)montage van geleende apparatuur. Zie punt 4
 4. Eigen risico:
  • Bij ophalen voor onderzoek, reparatie of onderhoud, of bij leenapparatuur, brengen wij ophaal-/transportkosten van €129,- excl. btw in rekening.
  • Buiten Nederland bedraagt het ophaaltarief €199,- excl. btw. Deze kosten ontvangt u doorgaans achteraf per factuur.
 5. Service & Onderhoud:
  • De meeste van onze apparatuur is vrijwel onderhoudsvrij. Voor onderhoud kunt u een offerte aanvragen bij de serviceafdeling.
 6. Defecten & Reparaties:
  • Bij een defect of storing neemt u contact op via de servicedesktelefoon of e-mail naar info@dermatools.nl, met vermelding van het type apparatuur en serienummer.
  • Binnen 24 uur proberen we het probleem op afstand te verhelpen. Indien niet mogelijk, kunt u een afspraak maken voor onderzoek of reparatie. Apparatuur wordt alleen op maandagen geleverd of opgehaald.
 1. Aansprakelijkheid: Dermatools kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor letselschade, algemene schade van alle aard, of omzetverlies tijdens onderhoud of reparaties.
 2. Retourneren en ruilen cursusapparatuur: Het is niet mogelijk om na de cursus de apparatuur en producten te ruilen of te retourneren.
 3. Advies na training: Na trainingen inclusief apparatuur heeft u tot 3 maanden na uw trainingsdatum de mogelijkheid om achteraf advies te vragen. Boek je een losse training zonder apparatuur, dan heb je helaas geen recht op achteraf advies van de docenten.
 4. Verzending & Retour webshop producten: We streven ernaar om producten binnen 3 tot 5 werkdagen te versturen. Producten worden enkel verstuurd als de betaling voltooid is. In geval van een bestelling via de webshop kun je artikelen die buiten onze hygiëneproducten vallen binnen 14 dagen ruilen of retourneren. De retourkosten zijn voor rekening van de klant. Het aankoopbedrag ontvang je als tegoed op je account; wij geven geen geld terug. We hanteren altijd een handling fee (administratiekosten) van €12.50,- bij annulering of retournering van producten. Deze kosten worden niet terugbetaald maar in mindering gebracht op het totaalbedrag.
 5. Eigen risico: Sommige van onze machines worden geleverd in een beschermende kist. Het kan zijn dat de kist beschadigd raakt tijdens het transport. De kist dient ter bescherming van de machine, en beschadigingen aan de kist of verpakking vallen niet onder de garantie van de machine. Na levering mag je de kist zelf houden of weggooien. De kist is een extra gratis service om het apparaat veilig naar jou te vervoeren. We raden aan de beschermende kist te bewaren voor eventueel onderhoud of retourzending. Het veilig vervoeren van de machine in de bijgeleverde kist valt onder het eigen risico volgens onze algemene voorwaarden. Ook alle losse onderdelen en reserveonderdelen vallen onder dit eigen risico en vallen nooit onder de garantie.

Veel gestelde vragen:

Hoe lang duurt een onderhoudsbeurt? We streven ernaar uw apparatuur zo snel mogelijk gereed te hebben. Voor regulier onderhoud hanteren wij een periode van 4-5 werkdagen. In sommige gevallen kan dit op uw eigen locatie plaatsvinden, waarbij het slechts enkele uren in beslag neemt en er geen noodzaak is om het apparatuur te vervoeren of op te halen.

Hoe lang duurt de reparatie van mijn apparatuur? We streven ernaar uw apparatuur zo snel mogelijk gereed te hebben. Voor kleine reparaties hanteren we doorgaans een termijn van 14-30 werkdagen. Voor grotere reparaties aan uw apparatuur streven we naar ca. 30 werkdagen voordat we de apparatuur aan u terug leveren.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 Heb je een klacht? Wat jammer! Stuur je klacht naar info@dermatools.nl, en je ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. De klachten en de afhandeling ervan worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 5 jaar. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen 4 weken afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan laten we je dit weten en geven we een indicatie van wanneer we uitsluitsel kunnen geven. Als je het niet eens bent met de door ons aangeboden oplossing, kun je in beroep gaan via info@dermatools.nl.

Veel van onze producten zijn gevoelig voor hygiëne. Artikelen zoals huidmarkers, injectables, naaldmodules, vloeistoffen, cosmetica en hygiëneproducten kunnen niet worden geretourneerd.

Door akkoord te gaan met de door ons verzonden offerte of aan uw bedrijf of door de aankoop van een product in onze webshop, stemt u automatisch in met onze Algemene Voorwaarden.